Velkommen til KST Klinikken. Klinikken er også på Facebook – søg på KSTherlev. Her kan du med ujævne mellemrum finde artikler (eller links til artikler) eller andre nyheder om helbred, som jeg synes, jeg kan gå ind for. Du kan også skrive en anmeldelse af klinikken.

HVAD KST HANDLER OM

Dybest set (og lidt forenklet) går en KST-behandling ud på at løsne spændinger – det være sig i muskler, organer, led eller bindevæv.

En stor del af vores nerver kan vi ikke mærke noget med. Det er de motoriske nerver, dvs. dem kroppen bruger til bevægelse. Nogle af dem kan vi selv bestemme over – det gør vi hele tiden, når vi bevæger os. Andre har vi ikke kontrol over, fx dem der får hjertet til at slå, dem der får øjets pupil til at indstille sig, eller dem der får tarmen til at arbejde og skubbe maden gennem systemet; de arbejder hårdt og hele tiden, men vi kan ikke føle noget med dem. Faktisk kan man operere i hjernen, uden at patienten kan mærke det. Selvfølgelig kan man mærke noget i huden og i knoglen omkring hjernen, det ved alle, der har prøvet at få en bule i panden; men selve hjernen er der ingen følenerver i.

Hele kroppen er fuld af den slags nerver, og derfor har man ikke nødvendigvis smerter eller ubehag der, hvor problemet kommer fra. Til gengæld har man andre symptomer, fx hovedpine, svimmelhed, søvnbesvær,  onde drømme, føleforstyrrelser, stivhed i nakken; men også mange andre. Så er det, man synes, man har været ude for et mirakel, når generne forsvinder efter KST-behandlingen, og det er det sådan set slet ikke. Det var ‘bare’ en spænding, der klemte lidt på en nerve eller låste et led.